Her får du mer informasjon om møtet i Eldrerådet den 19.04.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
     
 

Møte i Eldrerådet den 19.04.2021

Eldrerådet
19.04.2021   09:00 - 11:00
Utvalg:Eldrerådet
Dato:19.04.2021   09:00 - 11:00
Møtested:Digitalt møte
Status:Innkallingen er sendt
Sakskart:Innkalling - Eldrerådet - 19.04.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

Medlemmer

Medlemmer
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Sven Ivar DybdalSenterpartietMedlemsi-dyb@online.no
Tønnes Straumtonnes.straum@straumen.no
Gjertrud Slogvikgjertrudslogvik@live.no
Per Mollandper.molland@haugnett.no
Barbro Aarakaarak.barbro@gmail.com
Arne Gjerdeagjerde@haugnett.no
Lillian VikraArbeiderpartietVaramedlemlilvik@online.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS