Her får du mer informasjon om møtet i Kommuneplanutvalget den 05.10.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Kommuneplanutvalget den 05.10.2021

Kommuneplanutvalget
05.10.2021   09:00 - 13:00
Utvalg:Kommuneplanutvalget
Dato:05.10.2021   09:00 - 13:00
Møtested:Rådhuset, Kommunestyresalen
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Kommuneplanutvalget - 05.10.2021 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Kommuneplanutvalget - 05.10.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling, saksliste og valg av representanter til godkjenning av protokoll Hoveddokument 428KB
  Brevdato: 27.09.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Åshild Austerheim Milje

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Følgende representanter ble valgt til godkjenning av protokoll:

  1. Leder

  2. Arvid Benes Bakken

  3. Per Johan Lyse  Behandling

  Merknader til innkalling: Ingen

  Merknader til saksliste: OR 036/21 flyttes opp og behandles etter OR 030/21.

  Følgende representanter ble foreslått og enstemmig valgt til godkjenning av protokoll:

  1. Leder

  2. Arvid Benes Bakken

  3. Per Johan Lyse

 • Samlesak for orienteringer Hoveddokument 645KB

  019/21 - 21/28576 - Samlesak for orienteringer

  Journaldato: 27.09.2021  1 dokument
  Brevdato: 27.09.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Åshild Austerheim Milje

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tatt til orientering.  Behandling

  OR 030/21 Ordføreren orienterer:

  • Økonomidagen

  • Borgøysambandet

  • Status statlig reguleringsplan for E39

  • Karmsund Havn. Innspill til navn, frist 1. november.

  • Nordisk bærekraft, Henning Aarekol. Kommuneplanutvalget ber rådmannen vurdere ordningen og legge frem en sak for utvalget.

  • Felles formannskapsmøte med Bokn formannskap

  OR 036/21 Avklaringer gesims- og kotehøyder, kommuneplanens arealdel:

  • Kommuneplanutvalget ber rådmannen utrede en sak for avklare uklarheter i arealdelens bestemmelser pkt. 6.8.1 nr 9 og måling av gesimshøyder på naust.

  OR 031/21 Klima- og energibygg: Plansjef John-Fredrik Rognsvaag orienterte.

  OR 032/21 Trekanttomten: Plansjef John-Fredrik Rognsvaag orienterte.

  OR 033/21 Prosjekter: Plansjef John-Fredrik Rognsvaag orienterte om status i pågående prosjekter.

  OR 034/21 Gruppearbeid - Samfunnsdelen av kommuneplanen:

  Kommuneplanutvalget ble utfordret til å komme med innspill til sentrale mål og strategier for Tysvær innenfor satsingsområdene:

  • Sammen om en ansvarlig økonomi

  • Sammen om en lokal og regional næringsutvikling

  • Sammen om en aktiv og inkluderende kommune

  • Sammen om en grønnere utvikling

  Plansjefen tar innspill med i det videre arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen.

  OR 035/21 Interkommunal strategi for utbygging av boligarealer. TK sitt innspill til den politiske saken.

  Innspill ble drøftet i plenum.

  • Større sirkel rundt Aksdal, inkludere Grinde og Førre.

  • Konkret sak fra rådmannen.

  • Sikre at områder utenfor sentrumsrområdet er attraktive.

  • Sikre at områder utenfor sentrumsområdet må kunne brukes til å utvikle bygdene.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Sigmund LierArbeiderpartietOrdførersigmund.lier@tysver.kommune.no
Sven Ivar DybdalSenterpartietVaraordførersi-dyb@online.no
Maren ØklandArbeiderpartietMedlemmaren-paren@hotmail.com
Lillian VikraArbeiderpartietMedlemlilvik@online.no
Henry Edgar SørensenArbeiderpartietMedlemsorensenhenry87@gmail.com
Randi Iren RettedalFremskrittspartietMedlemri-rett@online.no
Monika LindangerHøyreMedlemmonikalindanger@hotmail.com
Arvid Benes BakkenHøyreMedlemarvid.bakken@haugnett.no
Gunn-Marit LygreKristelig FolkepartiMedlemgmylygre@online.no
Birgith LilleskogSenterpartietMedlembirgithlilleskog@gmail.com
Per Johan LyseSenterpartietMedlempejl@online.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS