Her får du mer informasjon om møtet i Formannskapet den 19.01.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Formannskapet den 19.01.2021

Formannskapet
19.01.2021   09:00 - 15:00
Utvalg:Formannskapet
Dato:19.01.2021   09:00 - 15:00
Møtested:Digitalt møte
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Formannskapet - 19.01.2021 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Formannskapet - 19.01.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling, saksliste og valg av representanter til godkjenning av protokoll Hoveddokument 411KB
  Brevdato: 12.01.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Liv Jorunn Frønsdal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Merknader til innkalling: Ingen merknad.

  Merknader til saksliste:
  Gunn Marit Lygre (KrF) har et oppfølgingsspørsmål til et tidligere oversendingsforslag.

  Følgende representanter ble valgt til godkjenning av protokoll:

  1. Leder

  2. Maren Økland (Ap)

  3. Arvid Bakken (H)  Behandling

  Til å godkjenne protokoll foreslo ordføreren Maren Økland (Ap) og Arvid Bakken (H). Enstemmig.

 • Samlesak for orienteringer Hoveddokument 1MB

  002/21 - 21/868 - Samlesak for orienteringer

  Journaldato: 12.01.2021  1 dokument
  Brevdato: 12.01.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Liv Jorunn Frønsdal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tatt til orientering  Behandling

  OR 1/21: Oppfølging økonomi - vegen vidare

  Enkel oppsummering etter refleksjonsrunde økonomi.

  • Formannskapet er samde om at kommunen må leggje om drifta

  • Både generell innsparing og strukturendringar må vurderast

  • Arbeide med interkommunale løysingar dersom økonomi og kvalitet tilseier dette

  • Sikre verdigrunnlag – felles forståing for korleis ein skal ha det i Tysvær i framtida

  • Lære av andre kommunar som er i same situasjon som Tysvær

  • Redusere drift samtidig som ein sikrar drift med rett kvalitet

  • Sikre inntektsgrunnlaget, også vurdere innføre næringsskatt

  • Skulebruksplan og Plan helse og mestring må vera med i den samla gjennomgangen. Dette for å sikre oversikt over nødvendige investeringar i begge fagområda

  • Kva er Tysværstandard, og kva skal den være?

  • Ber rådmannen legge fram til ei skisse for eit overordna arbeid som tek opp i seg alle dei prosessar som er under arbeid. Målet er å ha ei overordna tenking og syn for arbeidet som ligg foran oss.

  • Rådmannen legg fram skisse til eit program/prosjekt «Tysvær 2030» som formannskapet får til behandling i deira møte 9. februar.

  På kommuneTV (https://tysver.kommunetv.no) kan ein høyre innspela frå alle representantane i sin heilhet.

  OR 2/21: Aksjer Haugaland Kraft - kjøp ved forkjøpsrett

  Gjeld Fjellberg kraftlag sine aksjer. Det er ønskjeleg at Haugaland Kraft nyttar seg av forkjøpsretten. Haugesund og Karmøy gjere vedtak og forpliktar seg på vegne av dei andre kommunane,

  OR 3/21: Regionalt bustadprogram

  Bakgrunnen er ATP for Haugalandet, og oppfordring om å sjå på dette i lag med dei ytre kommunane.

  Fyrste samling med Karmøy og Haugesund var planlagt 07.01.21, men den vart utsett til 02.02.21. Dette er et informasjonsmøte. Deretter vert det valgt ei arbeidsgruppe frå kvar kommune.

  OR 4/21: Interkommunalt samarbeid

  Ønske å få på plass fast rapportering/eigarskapsmelding om dei interkommunle samarbeida.

  Det er planlagde felles formannskapsmøte med Etne, Vindafjord og Sveio vart utsett. Avvente ny dato fram til det er mulig å treffast fysisk.

  OR 5/21: Rogfast - orientering frå møte i referansegruppa

  OR skulle ikkje vore på sakskartet. Møte i referansgruppa er førstkommande torsdag. Viktig å vise igjen og tenke over kva Rogfast vil seie for Tysvær kommune.

  OR 6/21 Andre orienteringar frå ordførar

  • Covid 19/vaksinasjon: vaksineringa er i gong. Anbefaler digitale møte inntil vidare

  • Haugaland næringspark kan være aktuell for ny batterifabrikk

  • Stavanger kommune har invitert alle kommunane i Rogaland tl å være med eit prosjekt der dei ønskjer å bli energihovudstad

  • Arbeidet med å oppretthalde båttilbudet til Nedstrand og Borgøy held fram

 • Samlesak for referatsaker Hoveddokument 293KB

  003/21 - 21/869 - Samlesak for referatsaker

  Journaldato: 12.01.2021  1 dokument
  Brevdato: 12.01.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Liv Jorunn Frønsdal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tatt til orientering • Samlesak for spørsmål Hoveddokument 324KB

  004/21 - 21/2499 - Samlesak for spørsmål

  Journaldato: 27.01.2021  1 dokument
  Brevdato: 27.01.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Liv Jorunn Frønsdal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tatt til orientering  Behandling

  Rådmannen svara opp spørsmålet: har ikkje konkludert på oversendingsforslaget enda.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Sigmund LierArbeiderpartietOrdførersigmund.lier@tysver.kommune.no
Sven Ivar DybdalSenterpartietVaraordførersi-dyb@online.no
Maren ØklandArbeiderpartietMedlemmaren-paren@hotmail.com
Lillian VikraArbeiderpartietMedlemlilvik@online.no
Randi Iren RettedalFremskrittspartietMedlemri-rett@online.no
Monika LindangerHøyreMedlemmonikalindanger@hotmail.com
Arvid Benes BakkenHøyreMedlemarvid.bakken@haugnett.no
Gunn-Marit LygreKristelig FolkepartiMedlemgmylygre@online.no
Per Johan LyseSenterpartietMedlempejl@online.no
Silje Kolnes Schouwstrasiljekolnes@hotmail.com
Pauline Vik Vestlypauline.vestly@stemvenstre.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS