Her får du mer informasjon om møtet i Eldrerådet den 28.09.2020, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
     
 

Møte i Eldrerådet den 28.09.2020

Eldrerådet
28.09.2020   09:00 - 10:00
Utvalg:Eldrerådet
Dato:28.09.2020   09:00 - 10:00
Møtested:Rådhuset, Kommunesstyresalen
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Eldrerådet - 28.09.2020 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Eldrerådet - 28.09.2020 (Hoveddokument)

Saksliste

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Sven Ivar DybdalSenterpartietMedlemsi-dyb@online.no
Tønnes Straumtonnes.straum@straumen.no
Gjertrud Slogvikgjertrudslogvik@live.no
Per Mollandper.molland@haugnett.no
Barbro Aarakaarak.barbro@gmail.com
Arne Gjerdeagjerde@haugnett.no
Lillian Lund VestvikLillian-Lund.Vestvik@tysver.kommune.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS