Her får du mer informasjon om møtet i Valgstyret den 09.02.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Valgstyret den 09.02.2021

Valgstyret
09.02.2021   13:20 - 13:45
Utvalg:Valgstyret
Dato:09.02.2021   13:20 - 13:45
Møtested:Digitalt møte
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Valgstyret - 09.02.2021 (Hoveddokument) ()
Møteprotokoll:Protokoll - Valgstyret - 09.02.2021 (Hoveddokument) ()

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling, saksliste og valg av representanter til godkjenning av protokoll Hoveddokument 592KB
  Brevdato: 02.02.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Liv Jorunn Frønsdal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Følgende representanter ble valgt til godkjenning av protokoll:

  1. Leder

  2. Sissel Hansen Tysse

  3. Nils B. Stråtveit  Behandling

  Merknader til innkalling: Ingen

  Merknader til saksliste: Ingen

  Følgende representanter ble foreslått til godkjenning av protokoll:

  1. Leder

  2. Sissel Hansen Tysse

  3. Nils B. Stråtveit

  Enstemmig.

 • Stortingsvalget 2021 - Organisering og delegering Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 20.01.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Åshild Austerheim Milje

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn i Servicetorget på rådhuset så snart det er klart etter skjæringsdatoen og frem til valgdagen 13.09.2021

  1. Åpningstidene for alle valglokalene i Tysvær på valgdagen fastsettes til kl. 09.00 – 20.00

  1. Valgkretser og valglokale:

  Valgkrets

  Valglokale

  Førland

  Førland skule, gymsalen

  Tysværvåg

  Tysværvåg barne- og ungdomsskule, gymsalen

  Førre

  Frakkagjerd ungdomsskole, gymsalen/ Steinsvik arena

  Straumen

  Skjoldastraumen grendasenter

  Grinde

  Tysværtunet, Nygårdssalen/idrettshallen

  Nedstrand

  Nedstrand barne- og ungdomsskule, gymsalen

  1. Valgstyret oppnevner følgende medlemmer i stemmestyrer:

  Førland

  Leder: Kirsten S. Rolland

  Nestleder: Lars- Johannes Liknes

  Siw Våbenø

  Tysværvåg

  Leder: Svein Tore Jensen

  Nestleder: Norfrid Helen Lønning

  Sigbjørn Eikje

  Førre

  Leder: Arne Kjell Askeland

  Nestleder: Odd Gunnar Høie

  Brit Iren Meland

  Straumen

  Leder: Anna Sigrid Nerheim

  Nestleder: Øystein Østebøvik

  Mariann Alsaker

  Grinde

  Leder: Grethe Fjeldheim Vestbø

  Nestleder: Leif Gunnar Søvik

  Torill Ø. Rossebø

  Nedstrand

  Leder: Anne Siri Haukeland

  Nestleder: Bjarte Fitjar

  Eivind Espevik

  • Valgstyrets leder får fullmakt til å gi fritak og supplere stemmestyrene.

  • Rådmannen får fullmakt til å oppnevne et tilstrekkelig antall valgfunksjonærer

  1. Møtegodtgjørelse for stemmestyrer/valgfunksjonærer blir fastsatt slik:

  • Leder av stemmestyre kr 2 500,-

  • Medlem av stemmestyrekr 2 300,-

  • Valgfunksjonærer kr 2 000,-

  Det godtgjøres i tillegg kr 500,- for deltakelse på opplæring og kr 500,- for deltakelse ved klargjøring av valglokale.

  Tapt arbeidsfortjeneste blir kompensert etter gjeldende reglement for møtegodtgjørelse for folkevalgte i Tysvær kommune.

  1. Valgstyrets leder får fullmakt til å treffe vedtak i enkeltsaker eller saker som ikke er av prinsipiell karakter

  1. Rådmannen får de fullmaktene som er nødvendige for den praktiske gjennomføringen av valget, slik det går frem av saksfremlegget.

  1. Forhåndsstemming:

  • Ordinær forhåndsstemming legges til Servicetorget, med utvidet åpningstid til kl 18.00

  torsdag 9. og fredag 10. september.

  • Smittevern og hensyn til avstand mellom velgerne har høyeste prioritet, og det kan derfor være aktuelt å ha forhåndsstemming i foajéen på Tysværtunet i hele forhåndsstemmeperioden. Valgstyrets leder gis fullmakt til å avgjøre nødvendigheten av dette.

  • Rådmannen får fullmakt il å oppnevne forhåndsstemmemottakere og fullmakt til prøving av forhåndsstemmer.

  • Det opprettes forhåndsstemmemottak i foajéen på Tysværtunet lørdag 28. august og lørdag 4. september.

  • Institusjonsstemming gjennomføres i uke 35. Ved Nedstrandtunet og Tysværtunet vil det ved institusjonsstemming legges til rette for lengre åpningstid slik at alle innbyggere kan forhåndsstemme.

  • Frist for å søke om å avgi forhåndsstemme hjemme settes til onsdag 8. september. Velgere som blir satt i karantene eller isolasjon etter denne fristen kan søke om å stemme hjemme frem til mandag 13. septemberkl 12.00.

  • Valgstyrets leder har fullmakt til å godkjenne at administrasjonen gjennomfører forhåndsstemming ved arrangement der forhåndsstemming kan gjennomføres etter forskriftene.  Behandling

  Rådmannen sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

 • Dette dokumentet er unntatt offentlighet etter Offl. § 24 tredje ledd første punktum.

  003/21 - 21/2596 - Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for valggjennomføring i Tysvær kommune

  Journaldato: 28.01.2021 
  Dette dokumentet er unntatt offentlighet etter Offl. § 24 tredje ledd første punktum.
  Brevdato: 28.01.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Åshild Austerheim Milje
  Tilgangskode: U-1 
   

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Sigmund LierArbeiderpartietLedersigmund.lier@tysver.kommune.no
Sven Ivar DybdalSenterpartietNestledersi-dyb@online.no
Lillian VikraArbeiderpartietMedlemlilvik@online.no
Randi Iren RettedalFremskrittspartietMedlemri-rett@online.no
Arvid Benes BakkenHøyreMedlemarvid.bakken@haugnett.no
Gunn-Marit LygreKristelig FolkepartiMedlemgmylygre@online.no
Per Johan LyseSenterpartietMedlempejl@online.no
Nils Bernt StråtveitArbeiderpartietVaramedlemnils.stratveit@tysver.kommune.no
Sissel Hansen TysseHøyreVaramedlemsissel.hansen.tysse@haugnett.no
Maren Økland (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemmaren-paren@hotmail.com
Monika Lindanger (Ikke møtt) HøyreMedlemmonikalindanger@hotmail.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS