Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013030183
DokumentID: 21/9575 - Riving og gjenoppføring av bolig - gnr. 185 bnr. 70 - Nessavegen 1
ArkivsakID: 20/1293 - Riving og gjenoppføring av bolig og garasje - gnr. 185 bnr. 70 - Nessavegen 1
Bengt Staveland
Journaldato: 28.03.2021
Brevdato: 30.03.2021
Dokumentansvarlig: Bjørg Tone Vikshåland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS