Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013029293
DokumentID: 21/8685 - Uttale - Forslag til regionalplan for vannforvaltning 2022-2027 for Rogaland vannregion
ArkivsakID: 21/1113 - Regionalplan for vannforvaltning 2022 - 2027 for Rogaland vannregion
Journaldato: 22.03.2021
Brevdato: 22.03.2021
Dokumentansvarlig: Marlin Øvregård Løvås
ACOS Innsyn levert av ACOS AS