Dette er en møteprotokoll
 
Clear
     
 

Møteprotokoll

Møteprotokoll 2013026239
DokumentID: 21/5632 - Protokoll - Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt - 24.02.2021
ArkivsakID: 21/884 - Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt - 24.02.2021
Journaldato: 24.02.2021
Brevdato: 24.02.2021
Dokumentansvarlig: Åshild Austerheim Milje
Hjemmel: Offl. § 23 første ledd

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS