Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013025395
DokumentID: 21/4788 - Godkjenning av innkalling, saksliste og valg av representanter til godkjenning av protokoll
ArkivsakID: 21/884 - Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt - 24.02.2021
Journaldato: 16.02.2021
Brevdato: 16.02.2021
Dokumentansvarlig: Åshild Austerheim Milje
ACOS Innsyn levert av ACOS AS