Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013025378
DokumentID: 21/4771 - Takstvedtak om strømforsyning til Johan Sverdrup-feltet - Fase 2 Likeretteranlegg Haugsneset og DC-kabler til grunnlinjen
ArkivsakID: 21/869 - Likeretteranlegg fase 2 taksering anlegg under arbeid
Journaldato: 16.02.2021
Brevdato: 16.02.2021
Dokumentansvarlig: Tor Leif Helgesen
Hjemmel: Offl. § 23 første ledd

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offl. § 23 første ledd, derfor viser ingen tekster  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS