Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013025373
DokumentID: 21/4766 - Takstvedtak Green Investment Group - Tysvær Vindpark - anlegg under bygging
ArkivsakID: 21/870 - Tysvær vindpark taksering anlegg under arbeid
Journaldato: 16.02.2021
Brevdato: 16.02.2021
Dokumentansvarlig: Tor Leif Helgesen
Hjemmel: Offl. § 23 første ledd

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Offl. § 23 første ledd, derfor viser ingen tekster  
ACOS Innsyn levert av ACOS AS