Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013024736
DokumentID: 21/4129 - Plansak for offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan - Hytter - Topnes
ArkivsakID: 20/19755 - Detaljreguleringsplan - Hytter - Topnesvågen - Detaljregulering - 201606 - Reguleringsplan
PlanID 201606
Journaldato: 10.02.2021
Brevdato: 29.03.2021
Dokumentansvarlig: Svanhild I. Lygre Andersen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS