Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013014966
DokumentID: 20/31648 - Godkjenning av innkalling, saksliste og valg av representanter til godkjenning av protokoll
ArkivsakID: 20/20244 - Kommuneplanutvalget - 10.11.2020
Journaldato: 03.11.2020
Brevdato: 03.11.2020
Dokumentansvarlig: Åshild Austerheim Milje
ACOS Innsyn levert av ACOS AS