Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013013350
DokumentID: 20/30032 - Ny 420 kV ledning Blåfalli - Gismarvik. Høring av konsesjonssøknad
ArkivsakID: 20/2571 - Høyring av melding - Melding om nye nettiltak på Haugalandet - 420kV Blåfalli/Sauda - Håvik/Gismarvik
Journaldato: 26.10.2020
Brevdato: 26.10.2020
Dokumentansvarlig: Thorstein Holtskog
ACOS Innsyn levert av ACOS AS