Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013010637
DokumentID: 20/27319 - Høringsuttale - forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen - Tysvær kommune
ArkivsakID: 20/17428 - Forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Journaldato: 24.09.2020
Brevdato: 24.09.2020
Dokumentansvarlig: Thorstein Holtskog
ACOS Innsyn levert av ACOS AS