Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013010378
DokumentID: 20/27060 - Godkjenning av protokoll frå møte i tenisk utval den 09.09.2020
ArkivsakID: 20/17374 - Teknisk utvalg - 01.10.2020
Journaldato: 22.09.2020
Brevdato: 22.09.2020
Dokumentansvarlig: Åshild Austerheim Milje
ACOS Innsyn levert av ACOS AS