Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2013009695
DokumentID: 20/26377 - Plansak for offentlig ettersyn - Aksdalsvegen 170 - Detaljregulering
ArkivsakID: 20/3629 - Aksdalsvegen 170 - Detaljregulering - 201902 - Reguleringsplan
PlanID 201902 - Askeland Eiendomsutvikling AS
Journaldato: 15.09.2020
Brevdato: 18.09.2020
Dokumentansvarlig: Svanhild I. Lygre Andersen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS