Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2013006165
DokumentID: 20/22847 - Tildelinger tilskuddsordningen Aktivitet og trivsel
ArkivsakID: 20/1465 - Tilskuddsordningen Aktivitet og trivsel i Tysvær
Journaldato: 12.10.2020
Brevdato: 25.08.2020
Dokumentansvarlig: Anders Øyvind Netland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS