Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2013023340
ArkivsakID: 20/10475
Dato: 31.08.2020
Tittel: Rørleggermelding - gnr. 122 bnr. 48 - Bådsvikvegen 7A
Hans Ove Fostenes
Saksbehandler: Egil Ove Kolstø
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Byggesak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS