Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2013023312
ArkivsakID: 20/10447
Dato: 31.08.2020
Tittel: Oppmåling og matrikkelføring - Nymerking grensepunkt - gnr. 186 bnr. 27 - Nessavegen 12
Saksbehandler: Marianne Floen Stange
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Oppmålingssaker

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS