Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2013001603
ArkivsakID: 20/2601
Dato: 29.06.2020
Tittel: Ny grunneiendom - gnr. 183 bnr. 38 - Stuvikneset 48
Ole Ben Pedersen og Randi Pedersen
Saksbehandler: Svanhild I. Lygre Andersen
Status: Saken er avsluttet
Sakstype: Delingssak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS