Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2013000660
ArkivsakID: 20/1660
Dato: 16.06.2020
Tittel: Fasadeendring og bruksendring - gnr. 186 bnr. 27 - Nessavegen 12
Angelica Chamorro
Saksbehandler: Hilde Fredriksen
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Byggesak
ACOS Innsyn levert av ACOS AS